Bảng giá

MITSUBISHI MOTORS SẢN PHẨM GIÁ XE GIÁ DVD
(hoặc CD)
MIRAGE CVT

526.600.000 VND

9.200.000 VND

MIRAGE MT

457.500.000 VND

5.400.000 VND

ATTRAGE CVT

550.500.000 VND

12.430.000 VND

ATTRAGE MT

506.500.000 VND

(CD) 5.400.000 VND

ATTRAGE MT STD

475.500.000 VND

(CD) 5.400.000 VND

OUTLANDER SPORT CVT
PREMIUM

977.800.000 VND

14.500.000 VND

OUTLANDER SPORT CVT

877.400.000 VND

14.500.000 VND

PAJERO SPORT G 4x4 AT

1.011.000.000 VND

15.000.000 VND

PAJERO SPORT G 4x2 AT

934.000.000 VND

15.000.000 VND

PAJERO SPORT D 4X2 MT

798.500.000 VND

(CD) 5.400.000 VND

PAJERO 3.8

2.079.000.000 VND

-

PAJERO 3.0

1.880.000.000 VND

-

TRITON 4x4 AT

766.000.000 VND

9.200.000 VND

TRITON 4x4 MT

681.000.000 VND

9.200.000 VND

TRITON 4x2 AT

621.000.000 VND

9.200.000 VND

TRITON 4x2 MT

590.000.000 VND

5.400.000 VND

 

Giá xe đã bao gồm VAT.
Giá giao dịch mua xe sẽ bao gồm giá xe + Giá DVD (hoặc CD – nếu có)

Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của VSM gần nhất để biết thêm thông tin.

go Top